ՍԴ ներկայացրած դիմումներ

Հրապարակման ամսաթիվ: 14.12.2016

Մարդու իրավունքների պաշտպանը դիմել է  ՀՀ սահմանադրական դատարան` բարձրացնելով վարչական ձերբակալման և բերման ենթարկելու օրենսդրական կարգավորումների՝ ՀՀ սահմանադրության պահանջներին համապատասխանության հարցը: 

Պաշտպանը դիմել է Սահմանդրական դատարան