Բյուջե

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի 2017 թվականի բյուջեՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի 2016 թվականի բյուջեՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի 2015 թվականի բյուջեՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի 2014 թվականի բյուջեՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի 2013 թվականի բյուջե