Իրավական վերլուծություններ

Մուտքագրել

2017-2018 թվականներին ՀՀ սահմանադրական դատարան ներկայացված ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի հատուկ դիրքորոշումների սեղմագիր

2017-2018 թվականներին ՀՀ սահմանադրական դատարան ներկայացված ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի հատուկ դիրքորոշումների սեղմագիր

Հոգեբուժական կազմակեպություններում մշտադիտարկման ուղեցույց

Հոգեբուժական կազմակեպություններում մշտադիտարկման ուղեցույց

Մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական վերլուծությունը «Հրապարակ» օրաթերթի խմբագրության դիմումի հիման վրա լրագրողի մուտքը քրեակատարողական հիմնարկ չթույլատրելու հարցի վերաբերյալ

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին է հասցեագրվել ‹‹Հրապարակ›› օրաթերթի խմբագրության դիմումն այն մասին, որ ՀՀ արդարադատության նախարարության ‹‹Նուբարաշեն›› քրեակատարողական հիմնարկ խմբագրության լրագրողի այցի, նրա կողմից այնտեղ լուսանկարահանում և տեսանկարահանում կատարելու խնդրանքը մերժվել է: Ըստ լրատվամիջոցի՝ Քրեակատարողական վարչության կողմից տրամադրվել է հետևյալ պատասխանը. «աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունից ելնելով՝ առայժմ հնարավոր չէ բավարարել Ձեր խնդրանքը և ‹‹Նուբարաշեն›› քրեակատարողական հիմնարկում կազմակերպել ֆոտո և վիդեո նկարահանումներ: Նպատահարմարության դեպքում կտեղեկացնենք լրացուցիչ:»:

«Հրապարակ» օրաթերթի խմբագրության համոզմամբ՝ այս պատճառաբանությունն անհիմն է և խոչընդոտում է լրատվամիջոցի աշխատանքը:

Մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական վերլուծությունը «Հրապարակ» օրաթերթի խմբագրության դիմումի հիման վրա լրագրողի մուտքը քրեակատարողական հիմնարկ չթույլատրելու հարցի վերաբերյալ

Մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական վերլուծությունը ՀՀ հարկային օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ

Այսօր Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հանդես է եկել ՀՀ հարկային օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ մի շարք առաջարկություններով:

 

Հաշվի առնելով Նախագծի կարեւոր նշանակությունը գործարարների շահերի եւ, ընդհանրապես, հարկ վճարողների իրավունքների պաշտպանության հարցում՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից իրականացվել է դրա ուսումնասիրություն:

 

Ուսումնասիրությունը վերաբերում է հարկային օրենսդրության ոլորտում առկա վիճակին, Հարկային օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ հանրային քննարկումների գործընթացին, դրա վերաբերյալ հանրության եւ մասնագիտական շրջանակներում առկա մտահոգություններին, ինչպես նաեւ ներկայացվել են կոնկրետ առաջարկներ այդ գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ:

 

Նշվածից բացի, ուսումնասիրության մեջ անդրադարձ է կատարվել նաեւ Նախագծի կոնկրետ կարգավորումներին, որոնց վերաբերյալ հիմնական նկատառումները հետեւյալն են.

 

  • Նախագծով առաջարկվում է ավելացնել 120001-1000000 ՀՀ դրամ աշխատավարձի համար նախատեսված եկամտային հարկը՝ 26ից դարձնելով 28%: Այսկերպ միջին աշխատավարձ ստացող անձանց համար ավելանում է եկամտային հարկը, եւ, արդյունքում, բնակչության զգալի մասի համար հարկային բեռը ոչ թե թեթեւանում է, այլ ընդհակառակը՝ ավելանում:

 

  • Նախագիծը սահմանում է, որ շրջանառության հարկ վճարող կարող է համարվել այն առեւտրային կազմակերպությունը, անհատ ձեռնարկատերը եւ նոտարը, ում նախորդ հարկային տարվա ընթացքում գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառության եւ այլ եկամուտների հանրագումարը չի գերազանցել 40 մլն. ՀՀ դրամը (…): Սահմանված 40 մլն. ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում առեւտրային կազմակերպությունը, անհատ ձեռնարկատերը եւ նոտարը կհարկվեն ավելացված արժեքի  հարկով:  Առաջարկում ենք վերանայել շրջանառության հարկի կիրառման Նախագծով առաջարկվող շեմի  իջեցումը, քանի որ Նախագծով առաջարկվող տարբերակն, ըստ էության, հետընթաց  է թե՛ գործող կարգավորումների, թե՛ մինչեւ 2014 թվականը գործող օրենսդրության համատեքստում:

 

  • Նախագծի համաձայն՝ հարկային իրավախախտման համար հարկ վճարողները կամ հարկայինգործակալները հարկային պատասխանատվության են ենթարկվում բացառապես Օրենսգրքով եւվճարների վերաբերյալ ՀՀ օրենքներով սահմանված հիմքերով եւ կարգով: Այնինչ, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում առկա են մի շարք համանման իրավախախտումներ, որոնց դեպքում կիրառվում է վարչական պատասխանատվություն: Առաջարկում ենք հարկային իրավախախտման համար հարկ վճարողների կամ հարկային գործակալների հարկային պատասխանատվությունը սահմանել այնպես, որ բացառվի հարկային եւ վարչական պատասխանատվության ենթակա որեւէ իրավասուբյեկտի՝ իրիրավական կարգավիճակով պայմանավորված հանգամանքներով կրկնակի պատասխանատվության ենթարկվելու հնարավորությունը:

 

Օրենքի նախագծի վերաբերյալ Պաշտպանի բոլոր առաջարկություններին ամբողջությամբ կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական վերլուծությունը ՀՀ հարկային օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ

Մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական վերլուծությունը համայնքների խոշորացման գործընթացի վերաբերյալ

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին է հասցեագրվել Տավուշի մարզի Կոթի, Ոսկեպար, Բարեկամավան գյուղերի 1255 բնակիչների ստորագրությամբ դիմում, որում ներկայացված է ՀՀ համայնքների խոշորացման գործընթացի, այդ թվում` «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ մասնագիտական եզրահանգում տրամադրելու խնդրանք: Ըստ դիմումի՝ ՀՀ կառավարության կողմից նշված օրենքում փոփոխություններ նախաձեռնելու գործընթացը տեղի է ունեցել խախտումներով:

 

Դիմումի հիման վրա Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից իր իրավասության սահմաններում իրականացվել է իրավական համակողմանի վերլուծություն։

Մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական վերլուծությունը համայնքների խոշորացման գործընթացի վերաբերյալ

Մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական դիրքորոշումը փաստաբանի մասնագիտական գործունեության մի շարք երաշխիքների վերաբերյալ

Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում իրականացվել է իրավական վերլուծություն, որն առնչվում է փաստաբանի մասնագիտական գործունեության մի շարք երաշխիքների՝ կապված քրեակատարողական հիմնարկ կամ դատարան փաստաբանի մուտք գործելու, զննության կամ խուզարկության պահանջի և իր վստահորդների շահերի պաշտպանությունն իրականացնելու հետ:

 

Վերլուծությունն իրականացվել է հետևյալ իրավաչափ շահերի հաշվառմամբ.

 

  1)  փաստաբանի հեղինակությունն ու նրա մասնագիտական աշխատանքի արդյունավետությունը.

  2)  փաստաբան-վստահորդ արտոնյալ հաղորդակցության և փաստաբանական գաղտնիքի պաշտպանվածությունը.

  3)  փաստաբանի վստահորդի, այդ թվում՝ նրա պաշտպանյալի իրավաբանական օգնության իրավունքի և արդար դատաքննության մյուս երաշխիքների ապահովումը.

  4)  իրավախախտումների կանխումը, համապատասխան հաստատության անվտանգության ապահովումն ու այլոց իրավունքների պաշտպանությունը:

Մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավական դիրքորոշումը փաստաբանի մասնագիտական գործունեության մի շարք երաշխիքների վերաբերյալ

Առաջարկներ մատչելի բնակարան զինծառայողներին ծրագրի վարկավորման կարգի և պայմանների վերաբերյալ

Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիրոքորոշումը ««Մատչելի բնակարան զինծառայողներին» պետական աջակցության նպատակային ծրագիրը հաստատելու և սպայական կազմի զինծառայողների կողմից բնակարան կամ բնակելի տուն ձեռք բերելու նպատակով մատչելի և արտոնյալ պայմաններով երկարաժամկետ հիպոտեկային վարկավորման կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ - https://www.e-draft.am/projects/1453

Առաջարկներ մատչելի բնակարան զինծառայողներին ծրագրի վարկավորման կարգի և պայմանների վերաբերյալ

Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիրքորոշումը «ՀՀ Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիրքորոշումը «ՀՀ Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

Ուղեցույց ջրամատակարարման ոլորտում սպառողների իրավունքների վերաբերյալ

Ուղեցույց ջրամատակարարման ոլորտում սպառողների իրավունքների վերաբերյալ

Ուղեցույց գազամատակարարման ոլորոտում սպառողների իրավունքների վերաբերյալ

Ուղեցույց գազամատակարարման ոլորոտում սպառողների իրավունքների վերաբերյալ