Սերգեյ Ղազինյան
Պաշտպանի խորհրդական
Հեռախոս
Էլ. փոստ: s_ghazinyan@ombuds.am