Ռոնա Ահարոնյան
Պաշտպանի օգնական
Հեռախոս
Էլ. փոստ: rona.aharonyan@ombuds.am