Արմեն Մաշինյան
Քաղաքացիական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային իրավունքների պաշտպանության դեպարտամենտի ղեկավար
Հեռախոս
Էլ. փոստ: armen.mashinyan@ombuds.am