Գոհար Սիմոնյան
Կանխարգելման ազգային մեխանիզմի իրականացման համակարգող-խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի կանխարգելման վարչության պետ
Հեռախոս
Էլ. փոստ: gohar.simonyan@ombuds.am