Տաթեւիկ Թոխյան
Սոցիալ-տնտեսական և մշակութային իրավունքների պաշտպանության վարչության պետ
Հեռախոս
Էլ. փոստ: t_tokhyan@ombuds.am