Միքայել Խաչատրյան
Միջազգային համագործակցության վարչության պետ
Հեռախոս
Էլ. փոստ: m_khachatryan@ombuds.am