Տիգրան Մարտիրոսյան
Աշխատակազմի Գլխավոր քարտուղար
Հեռախոս
Էլ. փոստ: t_martirosyan@ombuds.am