Ջուլիետա Բաղդասարյան
Պաշտպանի օգնական
Հեռախոս
Էլ. փոստ: j_baghdasaryan@ombuds.am